2007
LLL2010 SP1 Comparative Report Final July 2007
 
Zaposlovanje mladih v luči institucionalne ureditve trga delovne sile in organizacije izobraževalnega sistema
 
Ponudba izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2005/2006

2006
Poročilo o evalvaciji Programa usposabljanja za uporabo modela za presojanje in razvijanje kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI
 
Pregled študija na daljavo na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji
 

Pismenost na podeželju : raziskovalno poročilo (CRP 2003-2006)

Ponudba izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2005/2006

Družbeno skupinski vplivi udeležbe odraslih v izobraževanju kot podlaga za razvoj modela poklicne kariere

2005

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2004/2005

Spremljanje doseganja strateških ciljev izobraževanja odraslih do leta 2006

Poročilo o izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami na področju zviševanja ravni pismenosti

Pismenost in ključne življenjske veščine v družbi znanja : družbeno skupinski vplivi udeležbe odraslih v izobraževanju kot dejavniki razvoja družbe : zaključno poročilo

2004

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2003/2004

Pregled izpeljave programa Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izvedbi programa v šolskem letu 2003/04

Model celovitega spremljanja uresničevanja ciljev nacionalnega programa izobraževanja odraslih (NPIO) na prvem prednostnem področju (splošno neformalno izobraževanje)

2003

CONFINTEA Mid-term report Slovenia 2003

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2002/2003

Motivacija zaposlenih za izobraževanje

Poročilo o delovanju središč za samostojno učenje v šolskem letu 2001/2002

Pregled izpeljave programa Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izpeljavi programa v šolskem letu 2001/02

Študijski krožki : letno poročilo 2002-2003

Poročilo o izvedbi programov: Usposabljanje za življenjsko uspešnost: Beremo in pišemo skupaj in Most do izobrazbe

2002

Evalvacija programa Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izpeljavi programa v šolskem letu 2000/01

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2001/2002

Študijski krožki : letno poročilo 2001-2002

2001

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2000/2001

Motivacija odraslih za izobraževanje

Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izpeljavi programa v šolskem letu 1999/2000

Študijski krožki : letno poročilo 2000-2001

Temeljno znanje in spretnosti mladih, brezposelnih in staršev šolskih otrok

2000

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 1999/2000

1999

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1997/98

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1998/99

Ljudske in delavske univerze v obdobju od 1945. do 1990. leta : udeleženci izobraževanja na delavskih in ljudskih univerzah

1998

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1996/97

Ljudske in delavske univerze v obdobju od 1945. do 1990. leta : programi in učitelji v delavskih in ljudskih univerzah


 


(C) 2000-2007 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 19.10.2007
Grafična zasnova:
Lina Design, realizacija: Franci Lajovic